חקירת מומחה רפואי בביה"ד

שאלה

שלום רב,
מדובר במקרה של פגיעת עבודה בדרך של מיקרוטראומה. המומחה הרפואי קבע בסבירות של מעל 50% , קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע לליקוי ממנו הוא סובל. כמו כן, קבע כי סביר כי העבודה הביאה להחמרה משמעותית (קרי מעל 20%) אך כהחמרה ולא גרימה מלאה.כל זאת כאשר אין היסטוריה רפואית ותלונות קודמות טרם הפגיעה.
השופט דחה את בקשת התובע להעביר שאלות הבהרה למומחה הרפואי שמטרתם לברר מדוע המומחה קבע קשר סיבתי על דרך ההחמרה ולא על דרך גרימה מלאה. טענתו לדחיית שאלות ההבהרה הייתה: "משהכיר המומחה בקשר סיבתי בין עבודת התובע לליקוי (אף כי על דרך החמרה) אין מקום להעביר למומחה שאלות הבהרה.לועדה רפואית בפניה יעמוד התובע סמכות לקבוע את מידת הקשר וגובה הנכות בגינו."
שאלה:
1) האם לתובע יש עדיין זכות לבקש חקירת מומחה כדי לנסות להוכיח כי העבודה הביאה לגרימה מלאה של הליקוי ולא בדרך של החמרה? או שאין טעם בזה והועדה הרפואית יכולה לקבוע עדיין גרימה מלאה גם אם המומחה קבע קשר סיבתי על דרך ההחמרה?
2) מה קורה בוועדות של ביטוח לאומי כאשר המומחה מכיר בליקוי על דרך ההחמרה ולא גרימה מלאה כשאין הסטוריה רפואית קודמת? יכולים להוריד חלק מאחוזי נכות על ניוון/תחלואה טבעית?
3) האם משרדכם עוסק בחקירת מומחים רפואיים בביה"ד?
תודה רבה!

פעיל 0
פורום ביטוח לאומי אורח 3 שנים 1 תשובה 263 צפיות

תשובה ( 1 )

 1. שלום רב,
  1. נראה לי שלא בדין שלל השופט את האפשרות להגיש שאלות הבהרה למומחה. מדובר בזכות המוקנית לתובע ולא ניתן לשלולה. הצעד הנכון במקרה כזה הוא הגשת בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.

  2. אכן וועדות של ביטוח לאומי מוסמכות לקבוע אם מדובר בהחמרה או בגרימה, אך יש לזכור כי התיק יעבור לוועדות הביטוח הלאומי עם קביעה שיפוטית של החמרה, ולכן הוועדה הרפואית לא תסטה מכך, ותתייחס לכך כהחמרה. לכן, רצוי כבר עכשיו לטפל בעניין בצורת שאלות הבהרה למומחה, תוך הבאת בית הדין לפסוק שהמדובר בגרימה ולא בהחמרה. יש הבדל גדול מאוד כשהדבר הוא גרימה לבין שהדבר הוא החמרה, ולכך השלכות רבות בהמשך.

  3. כן. משרדנו מומחה לתחומים אלו.

  בכבוד רב,
  דוד סער, עו"ד

השאר תשובה

Captcha Click on image to update the captcha .