תשובה ( 1 )

  1. שלום רב!

    לא נדרשת עבודה רציפה על מנת להיות זכאי לקצבת זקנה. מאידך גיסא, החוק מחייב וותק של 12 שנות תשלום דמי ביטוח לאומי. במקרים מסויימים, ניתן לקבל קצבת זקנה גם בוותק של פחות מ-12 שנים. מקוצר היריעה, לא ניתן להרחיב בדבר.

    בברכה

    דוד סער, עו"ד

השאר תשובה

Captcha Click on image to update the captcha .