סעיף 44 (ג) לחוק הביטוח

שאלה

כולם מקרים את המקרים בהם מגעים לפתיחו של בית המשפט הסכסוכים של נהנים בצוואה אל מול מוטבים שנקבעו בפוליסה ביטוח חיים, זה אומר תגמולי הביטוח שייכים לי, וזה אומר אני היורש בצוואה,זו אומרת אני בת הזוג של המנוח,וזו אומרת אני הידועה בציבור
וכך הלאה ואין סוף .
פוליסת ביטוח חיים אל מול צוואה של מנוח וחוזר חלילה .
המקרה שמובא כאן שונה לגמרי מהרשום לעיל.
קרה מקרה ביטוח למבוטחת ערירית בחייה (בפוליסה נקבעו חמישה מוטבים) שולמו תגמולי הביטוח לארבעה מוטבים .
אחד המוטבים ערירי בחייו נפטר לפני המבוטחת,
סעיף 44(ג)לחוק הביטוח מסדיר את תשלום תגמולי הביטוח,למוטב שנפטר לפני המבוטחת,
בקרות מקרה הביטוח.(גם תנאי הפוליסה מסדירים את תשלום תגמולי הביטוח למוטב שנפטר לפני המבוטחת).המבוטחת היא גם המוטב,סעיף 11(א) לחוק הביטוח.
במות המוטב לפני המבוטחת,ובאין לא יורשים חוקיים על פי דין כגון בן זוג,או צאצאים
תהא הזכות לתגמולי הביטוח למבוטחת.
באים חוזר תגמול המוטב(של המנוח ערירי בחייו) שנפטר לפני המבוטחת לסכום הכולל לתשלום סכום ביטוח בקרות מקרה הביטוח.
וכפי שהשבתה בתשובתך בעבר שחברת הביטוח הייתה מנועה לפעול בכספי המוטב .
מדוע מנסה חברת הביטוח להסתתר תחת מילים וסעיפי חוק.
ובעוד חברת הביטוח מצוטטת בתשובתה את לשון החוק (סעיף 44(ג) ובכך מצדיקה את מהלכה שלא כחוק,מוסיפה כי חולקו כספי הביטוח של המוטב שנפטר לפני המבוטחת על פי צוואתו. זה אף איננו עיזבונו,שכן תגמולי הביטוח משולמים על פי חוזה ביטוח.
האם המנוח ציווה כספי ביטוח שאינם שלו בעוד המבוטחת בחיים.
אני נדהם נוכח תשובת חברת הביטוח ואיך גוף כזה גדול פועל כך,וחוטאה למהלכה פעמיים
1.על פי סעיף 44(ג) לחוק הביטוח.
2.וצוואת המנוח שנפטר כ-12 שנה לפני המבוטחת והוא ערירי בחייו.

פעיל 0
פורום גירושין ודיני משפחה חנוך 4 שנים 1 תשובה 312 צפיות

תשובה ( 1 )

  1. שלום רב,

    ממה שהצלחתי להבין, השאלה מתרכזת בזכותו של מוטב ערירי ללא יורשים, שנפטר לפני המבוטחת. תשובתי לעניין זה היא, שבמקרה כזה, לאחר מות המבוטחת, יחולק הסכום בין אלה שנותרו בחיים.

    בברכה,

    דוד סער, עו"ד

השאר תשובה

Captcha Click on image to update the captcha .