הפרשות מעביד לקרן פנסיה בצורה רטרואקטיבית – הפרשי ריבית והצמדה

שאלה

האם כאשר המעסיק מפריש רטרואקטיבית לקרן הפנסיה, האם לא נוצרים הפרשי הצמדה וריבית על אותם חודשים שבהם לא הפקיד את ההפרשות? אם כן כיצד העובד יכול לראות העוב את אותם הפרשים? ואם הוא רואה הפקדה רגילה בדוח של קרן הפנסיה מהו צריך לעשות? הרי אם בוצעה הלנה ביחס להפרשות, האם לא נוצר נזק לעובד?

0
פורום פנסיה ודיני ביטוח ravitt 6 חודשים 0 תשובות 74 צפיות

השאר תשובה

Captcha Click on image to update the captcha .